Södra Låsteknik AB

-Professionell säkerhet, personlig omtanke

Lås & Säkerhet

 • Mekaniska Låssystem
 • Digitala Låssystem
 • Brytskydd
 • Traditionella låssmedstjänster
 • Nyinstallationer

Passagesystem

 • Nyinstallation
 • Administration
 • Service & Underhåll
 • Bokningssystem

Projektering

 • Dörrkort
 • Funktionslösning
 • Dokumentation
 • Granskning av dörrbeställningar

Dörrbeslagning

 • Trycken
 • Draghandtag
 • Dörrstängare
 • Dörruppställning
 • Dörrspärr

Porttelefoni

 • IP-telefoni
 • Svarsenhet
 • Informationstavla
 • Boenderegister

CE-Märkning

 • Dokumentation
 • Märkning
 • Upprätthållande
 • Serviceavtal

Dörrautomatiker

 • Slagdörrsautomatik
 • Pardörrsautomatik
 • Skjutdörrsautomatik
 • Batteribackup (UPS)
 • Säkerhetssensorer

Nödutrymning

 • Branddörrstängning
 • Branduppställning
 • Utrymningsbeslag
 • Panikregel

Estetiska Lösningar

 • Nyinstallation
 • Lackering
 • Infällda montage
 • Beslagsanpassning

Låssystem

 • Låsschema
 • Projektering
 • Cylindrar
 • Nycklar
 • Service

Tillgänglighet

 • Dörröppnare
 • Anpassningar
 • Automatisering
 • Frångänglighet